TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00001

"Zöld Őriszentpéter"

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00001
Projekt címe "Zöld Őriszentpéter"
Szerződött támogatás összege 154.999.998 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A projekt keretében Őriszentpéter város központjában kereskedelmi és szolgáltató tér kialakítására, a meglévő, leamortizálodótt sportöltöző felújítására, egy szabadtéri tornapálya megvalósítására, valamint zöldfelület létesítésére és megújítására kerül sor. A projekt célja Őriszentpéter város általános környezeti, gazdasági állapotának javítása a településképet meghatározó infrastruktúra-fejlesztésekkel, valamint az önkormányzat és a helyi vállalkozások, civil szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, a meglévő együttműködések megerősítése, a település népességmegtartó erejének növelése, a vállalkozói tevékenység ösztönzése, valamint a lakosság számára fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása célzott településfejlesztési beavatkozásokkal. A városközpontban elhelyezkedő Sárga Ház felújításával egy kereskedelmi és szolgáltató ház (üzlet, irodahelyiségek) áll majd a civil szervezetek és gazdasági szereplők rendelkezezésére, mely biztosítja a működésükhöz szükséges háttér infrastruktúrát, továbbá befektetés-ösztönző hatással bírhat a település számára. A tervezett zöldfelület rekonstrukció a Sárga Ház, valamint a szomszédos Egészségház környékét érintené, ezzel élhetőbbé, természet-közelibbé téve a város központját. A szabadtéri tornapálya kialakítása nemcsak a térség turisztikai vonzerejét növeli, de hozzájárul a helyi lakosság számára a szabadidő hasznos, aktív eltöltéséhez, ezáltal az egészséges életmód terjesztéséhez, a lakosság egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez.  Az infrastrukturális beruházás mellett „soft” elemek (Települési arculat és identitás fejlesztése) megvalósítását is vállalja a Kedvezményezett, Őriszentpéter Város Önkormányzata, továbbá ellátja az elvárt kötelező tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységet is a projekt megvalósítása során.
Projekt tervezett befejezési dátuma 2019-12-31

Elérte az 50%-os készültségi fokot a Zöld Őriszentpéter projekt

2019. augusztus 31-ig elérte a projekt az 50%-os készültségi fokot, a Sárga Ház felújítása jelenleg 52%-on áll, míg a Sportöltöző felújítása is elérte az 50%-os készültséget. Megkezdődött a tornapálya helyszínének tereprendezése is. Az építési munkák a kivitelezői szerződésben meghatározott ütemterv szerint zajlanak, a szerződésben rögzített befejezési határidő a munkálatok előrehaladásának függvényében tartható. 

Elkészült a Sárga Ház tetőfelújítása is, jelenleg a homlokzatszínezés munkálatai zajlanak:

   

A Sportöltöző felújítása keretében a külső nyílászárók cseréje, vízszigetelés, épületgépészeti munkák valósultak meg, jelenleg a belső burkolási munkákat végzik illetve a sportöltöző melletti járda kiépítése zajlik. 

A szabadtéri tornapálya tervezett helyszínén is megkezdődtek az előkészületi munkák:

Feltöltve: 2019.08.30.

Félidőben a Sárga Ház munkálatai, megkezdődött a Sportöltöző felújítása

Augusztus végére a Sárga Ház felújítási munkálatai elérik az 50%-os készültséget. A várva várt tetőfelújítás is végre  megkezdődhetett a Sárga Házon és szpen haladnak a belső felújítási munkálatok. Az új külső nyílászárók beépítésre kerültek, elkészült az aljzatbetonzás, falkibontások, javítási munkálatok, az épületgépészeti és villanyszerelési munkák nagy része. Augusztus 1-jével megkezdődtek a Sportöltöző felújítási munkálatai, elsőkörben a belső felújítási munkálatok zajlanak (vízszigetelés, burkolási munkák, épületgépészet). 

Sárga ház tetőfelújítási munkálatai:

Sportöltöző belső munkálatai:

               

Feltöltve: 2019.08.02.

Haladnak a munkálatok a Sárga Házban!!!

    

   

  

Feltöltve: 2019.06.20. 

Megkezdődött a Sárga Ház felújítása!

Feltöltve: 2019.03.22.

Aláírásra kerültek a kivitelezői szerződések, munkaterület átadás!

A Zöld Város projekt 1-2-3. rész kivitelezői szerződéskötésére 2019. március 12-én került sor, miután a Magyar Államkincstár részéről is jóváhagyásra került az a műszaki tartalom változás, amelynek keretében elhagyásra kerülhetett a Vásárcsarnok projektelem és ezáltal a fennmaradó forrás a Sárga Ház teljes értékű felújítására és a Sportöltöző renoválásra vált átcsoportosíthatóvá. 

A szerződéskötéssel egyidejűleg a Sárga Ház projektelem esetében 2019. március 12-én megtörtént a kivitelező cég részére a munkaterület átadás!

Az állványozás helyigénye és a gyalogos közlekedés biztonságának szem előtt tartása miatt szükséges a kivitelezés időszakában a Sárga Ház melletti járdaszakasz lezárása a tejautomatától a Cservölgyi-patak hídjáig, amely kellemetlenség miatt kérjük a lakosság elnézését és megértésüket!

Feltöltve: 2019.03.12. 

Sikeres volt a közbeszerzési eljárás!

2019 év elején Őriszentpéter Város Önkormányzata sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a TOP 2.1.2-15-VS1-2016-00001 "Zöld Őriszentpéter" című projekt kapcsán. A közbeszerzési eljárás keretében 4 részajánlatételi lehetőség biztosításával lehetett az alábbi munkák pályázni:

1. rész:"Sárga Ház" felújítása
Nyertes kivitelező: BMT Mérnöki Zrt. 
Szerződött összeg: nettó 99.660.548,- Ft

Vállalkozói szerződés - Sárga Ház

2. rész: Sportöltöző felújítása
Nyertes kivitelező: BMT Mérnöki Zrt.
Szerződött összeg: nettó 12.499.724,- Ft

Vállalkozói szerződés - Sportöltöző

3. rész: Szabadtéri tornapálya kialakítása (Meglévő játszótér  melletti területen)
Nyertes kivitelező: BMT Mérnöki Zrt.
Szerződött összeg: nettó 3.079.680,- Ft

Vállalkozói szerződés - Szabadtéri tornapálya

4. rész: Zöldfelületek megújítása (Sárga Ház környezetének megújítása, Egészségház környezetének megújítása, településközpontjában lévő emlékmű környezetének megújítása)
Nyertes kivitelező: Kemenes Kert Kft.
Szerződött összeg: nettó 2.119.675,- Ft

Vállalkozói szerződés - Zöldfelületek

A sikeres közbeszerzési eljárás során az 1-2-3. rész kivitelezési munkálatait a BMT Mérnöki Zrt. végzi. A 4. rész (Zöldfelületek megújítása) kivitelezői munkáit a Kemenes Kert Kft. végzi.

A megvalósítási határidő 2019. november 30.
 

Feltöltve: 2019.03.05.

 

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELMET NYÚJTOTTUNK BE!

Őriszentpéter Város Önkormányzata a TOP 2.1.2-15-VS1-00001 azonosítószámú projektje kapcsán  műszaki-szakmai tartalom módosítási iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárral egyetértésben a projekt sikeres  megvalósíthatósága érdekében. 

Őriszentpéter Város Önkormányzata  „Zöld Város kialakítása” című pályázati felhívásra benyújtott – „Zöld Őriszentpéter című”  pályázat, eredeti projekttartalma az alábbi elemekből tevődött össze:

- A településképet meghatározó „Sárga Ház” épületének felújítása 
- Vásárcsarnok építése
- Zöldfelületek megújítása
- Szabadtéri tornapálya kialakítása

Az Önkormányzat a támogatói döntést követően megkezdte a projekt megvalósítását, közbeszerzési eljárást folytatott le a rendelkezésre álló műszaki tervdokumentáció alapján első körben a „Sárga Ház” kivitelezési munkáira vonatkozóan, ahol a 2016-ben tervezett árakhoz képest 42%-al magasabb, legkedvezőbbnek számító árajánlat érkezett. Az Önkormányzat igyekezett a műszaki-szakmai tartalmat reálisan, a lehető legköltséghatékonyabban megtervezni, ennek ellenére a projektben tervezett költség nem fedezi a kivitelezést. A Vásárcsarnok műszaki előkészítése, engedélyeztetési eljárása párhuzamosan zajlott a közbeszerzési eljárás második elemének lefolytatása érdekében, de a kiviteli tervdokumentáció megcsúszása miatt a Vásárcsarnok közbeszerzési eljárását nem sikerült lefolytatni azonban az előzetes tájékozódások alapján a rendelkezésre álló forráskerethez képest ezen projektrész esetében is 25%-os költségnövekmény volt előre jelezhető.  A projekt további két részét képező szabadtéri tornapálya és a települések egyes területeit érintő zöldfelület megújításra, növényállomány növelésére vonatkozóan beszerzési eljárást lefolytattunk le 2018 márciusában, azonban a fedezethiány miatt ezek eljárása is eredménytelenül zárult. A jelenlegi projekttartalom megvalósítására a rendelkezésre álló/megítélt támogatás mellé kb. plusz 40 millió Ft-ra lenne szükség, amit az Önkormányzat nem tud biztosítani a projekt megvalósításához.

2018 márciusában tájékoztattuk a Vas Megyei Közgyűlést a projekt megvalósítást veszélyeztető problémákról, amely kapcsán Majtényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Őr Zoltán polgármester Úr közös levelet intézett Oláh Gábor, Regionális Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Úrnak. A levélben kérelmeztük a megvalósítási határidő hosszabbítását és kiegészítő forrás iránti kérelem benyújtásának lehetőségét. A megvalósítási határidőn ennek köszönhetően meghosszabbításra került, azonban a benyújtott kiegészítő forrás iránti kérelmünkről azóta sincs érdemi döntés.

2018 augusztusában a MÁK Vas Megyei Igazatóságának és a Megyeháza illetékes munkatársainak részvételével szakmai konzultáción vettünk részt, ahol felvetésre került a projekt célt és az indikátor vállalások teljesülését nem veszélyeztető műszaki-szakmai tartalom csökkentése, egyes projektelemek elhagyása a tartalmai, értékelési szempontokat nem érintő projektmódosítás kidolgozása.

A fentiek alapján a projekt sikeres megvalósíthatósága érdekében műszaki-szakmai tartalom módosításra irányuló kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár felé az alábbi műszaki tartalommal:

- A településképet meghatározó „Sárga Ház” épületének felújítása 
- Vásárcsarnok építése
- Zöldfelületek megújítása
- Szabadtéri tornapálya kialakítása

A műszaki-szakmai tartalom jóváhagyát követően közbeszerzési eljárás lefolytatására  kerülhet sor, amelynek során reményeink szerint megkezdődhet a beruházás.

Feltöltve: 2018.09.27.

Sajtóközlemény projekt indításáról    

TOP 2.1.2-15-VS1-2016-00001 – ZÖLD ŐRISZENTPÉTER MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL

Őriszentpéter Város Önkormányzata a „Zöld Város kialakítása” című felhívás kapcsán benyújtott pályázata pozitív elbírálású eredménnyel zárt. A Támogató döntése alapján 154.999.998 Ft, 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Zöld város kialakítása projekt elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, hozzájárulnak a települések népesség megtartó erejének növeléséhez. A fejlesztések eredményként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

Projektelemek, fejlesztéssel érintett területek:

„Sárga Ház” teljes körű felújítása kereskedelmi és nonprofit szolgáltató térré alakítása
Vásárcsarnok építése (Sportpálya környéke)
Kültéri torna (fitness) pálya kialakítása (Játszótér, sportpálya környéke)
Városi közterületek megújítása (Egészségház környéke, 1848-1956-os Emlékmű és környéke)

A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2018. november 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.oriszentpeter.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény ITT letölthető.

Őr Zoltán
polgármester
Őriszentpéter Város Önkormányzata
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
Tel.: 94/548-050
Email: koh@oriszentpeter.hu
Web: www.oriszentpeter.hu

 

"Sárga Ház felújítása" közbeszerzési eljárás

 

2018. január 31-én megindításra került a TOP 2.1.2-15-VS1-2016-00001 projekt keretében "Sárga Ház felújítása" közbeszerzési eljárás.

Közbeszerzési dokumentumok letöltése