2015.06.02. | nyitólap | honlaptérkép | kedvencek közé | legyen a nyitólapom
magyar | | Vakok és gyengénlátók verziója
Szalafő | Ispánk | Nagyrákos | Szatta | on-line hotel | kisterseg
Bejelentkezés

Regisztráció
Keresés

Hírlevél feliratkozás

Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Vakbarát könyvtár
eMagyarország
Szállásadók

Őriszentpéter Város Önkormányzata

3/1994. (II. 14.) rendelete

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Őriszentpéter Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének az 1./pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1.§

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A címer leírása

2.§

Az önkormányzat címere: kék alapszínű, talpán kerekített négyszögletű pajzs.

A pajzs közepén óezüst színű nyelvet öltő, bal hátsó lábával előrelépő oroszlán, bal mancsával szabját emel. Az oroszlán a pajzs alján látható félköríves zöld színű dombon áll, mely az őrségi dombságot jelzi.

A pajzs alján a zöld dombság között futó hullámos óezüst színű jelkép a Szala patakot jelképezi. Az oroszlán alak fejezi ki a község múltját és történelmének alakulását, ezt mutatja az 1866-ban használt Mezővárosi címer is.

A címer használatának köre és szabályai

3.§

(1) Az Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó megfelelő körirattal ellátva;

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) az Önkormányzat szerveinek készített levélpapírok fejlécén, ill. borítékján.

d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h) a Községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4) A 3. §. (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát –kérelemre - a polgármester engedélyezheti.

(5) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

(6) A díj megállapítás történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

(7) A (6) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000-100.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,- Ft.

(8) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.);

(9) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét;

b) az előállítás anyagát

c) az engedélyezett felhasználás célját;

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét

(10) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(11) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

(12) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(13) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

Zászló leírása

4.§

(1) A község zászlója kék-ezüst színű, álló elhelyezésű téglalap.

A zászló hosszának és szélességének aránya: 2:1

A zászló függőleges tengelyében helyezkedik el a község címere.

A zászló alját ezüst színű rojtok díszítik.

(2) Az Önkormányzat zászlaja a Községháza dísztermében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

5.§

(1) A zászló lobogó formájában is használható.

A lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával, lobogójával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval, lobogókkal együtt,

c) a képviselőtestület ülésein önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, illetve megyei, vagy községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,

e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével szervezett, rendezett eseményen.

(2) A zászló, lobogó előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Jogosulatlan használat

6.§

(1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Őriszentpéter, 1994. február 14.

Tolvaj Sándor sk. Lőrinczné Dolgos Ilona sk.

körjegyző polgármester

Egyéb híreink

Kulturális ajánló

Kistérségi ajánló

Sporthírek
Eseménynaptár
2015 június
H K SZE CS P SZO V
impresszum | jogi nyilatkozat