Szikszay helytörténeti gyűjtemény  

Szikszay Edit Collection on Local History and Ethnology

A Helytörténeti Gyűjtemény Gellért Károlyné Szikszay Edit nevét viseli és az Őrség történetét, valamint archív felvételek és jellegzetes őrségi tárgyak segítségével az itt élő emberek mindennapjait hivatott bemutatni. Szikszay Edit helyi tanítónő 1961-től előbb iskolai gyűjteményt, majd falugyűjteményt hozott létre. Tehetséggel és jó érzékkel gyűjtötte a népi kultúratárgyait, az Őrség szellemi értékeit.

The Collection on Local History bears the name of Edit Szikszay Gellért Károlyné and it presents the history of Őrség, and the everyday lives of the local people with the help of archive records and typical objects of Őrség. Edit Szikszay, local teacher established first a school collection from 1961, then a village collection. She collected the objects offolk culture and the intellectual values of Őrség withtalent and good sense.