TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002

Őriszentpéter csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002
Projekt címe Őriszentpéter csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése
Szerződött támogatás összege 190.017.113 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A projekt Őriszentpéter belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését tartalmazza. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. Specifikus célok: A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével. Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése. Lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása. A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a
mederszelvény állékonyságát. Érintett településekrészek: Őriszentpéter-Kovácsszer, Baksaszer, Alszer egyes részei
Projekt tervezett befejezési dátuma 2021.10.31.